Overslaan en naar de inhoud gaan

PGGM

1500 medewerkers

Wij zijn PGGM

We zetten ons in voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor pensioenfondsen - onze opdrachtgevers - en hun deelnemers. Daarnaast dragen we bij aan een leefbare wereld, gezond werken en vitaal ouder worden.

We voeren de pensioenregeling van onze klanten uit en zorgen voor een heldere communicatie met hun werkgevers en deelnemers. In de uitvoering streven we met onze klanten naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten.

De overgang van pensioenregelingen voeren we zorgvuldig uit. Het pensioenfonds en de deelnemers staan daarbij centraal.
 

Pensioen: adviseren en administreren

Wij voeren de pensioenadministratie uit voor verschillende pensioenfondsen, waarbij Pensioenfonds Zorg en Welzijn veruit de grootste klant is.

Onze dienstverlening op het gebied van pensioenbeheer bestaat uit advisering, het verzorgen van de deelnemerscommunicatie voor onze klanten en het administreren van pensioen.

Klantreizen

Bij de afdeling Pensioenbeheer werken we op basis van klantreizen. Zo kunnen we sneller en beter inspelen op wensen en eisen van klanten en veranderingen in wet- en regelgeving. Een klantreis bestaat uit activiteiten die een deelnemer of werkgever doorloopt, vaak naar aanleiding van een belangrijke levensgebeurtenis. Denk bij deelnemers aan verhuizen, trouwen of met pensioen gaan. Bij werkgevers gaat het bijvoorbeeld om aansluiten of premie betalen.


Pensioenadministratie

Sinds 2021 werkt PGGM samen met uitvoeringsorganisatie MN op het gebied van IT-systemen voor de pensioenadministratie. Samen beogen we op termijn kostenreductie door schaalvergroting te realiseren, in combinatie met een hogere kwaliteit van dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Bovendien moet de samenwerking bijdragen aan een soepele overgang naar het nieuwe pensioencontract.

We innoveren ons pensioenadministratiesysteem doorlopend, zodat de verwerking van de pensioengegevens met steeds minder mensen kan worden uitgevoerd. Zo zetten we bijvoorbeeld 'robots' in voor het automatiseren van handmatige taken. Hierdoor verlagen de kosten per deelnemer met behoud van een kwalitatief hoogwaardige verwerking.

Pensioencommunicatie

Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen uitstraling: een eigen manier van communiceren en een eigen identiteit. Door vragen te stellen en goed te luisteren stellen wij de doelstellingen van onze klanten scherp als basis voor een professioneel communicatieadvies.

Klantcontactorganisatie op hoogste niveau

Onze klantcontactorganisatie voldoet aan de hoogste normen van het Gouden Oor. Gouden Oor, Luisteren en gehoor geven aan klanten.

Online mogelijkheden benutten

We investeren in alle online en mobiele mogelijkheden die de nieuwe technieken ons bieden. We verzorgen voor deelnemers een persoonlijke online-omgeving, waarin ze precies zien hoe het ervoor staat met hun pensioen. Ook kunnen ze daar persoonlijke scenario's uitwerken, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken die leiden naar het gewenste pensioen. Ook voor werkgevers hebben we een eigen portaal, waar zij hun administratie kunnen volgen en op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen rond het pensioen van hun werknemers.

Nieuw pensioenstelsel

De Wet Toekomst Pensioen is door de Tweede Kamer geaccordeerd. We zijn sinds 2021 al volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. Onze grootste klant PFZW wil in 2026 de overstap maken. Samen met onze klanten werken we stap voor stap toe naar het nieuwe stelsel. Onze experts – waaronder actuaris Dick Boeijen – stonden aan de wieg van het nieuwe stelsel en kennen alle ins en outs ervan.