Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat houdt een kwantitatief onderzoek in?

Wat houdt een kwantitatief onderzoek in?

Bij ieder onderzoeksvraag hoort een manier van onderzoeken. Bij de ene onderzoeksvraag past er beter een kwalitatief onderzoek en bij een ander onderzoeksvraag een kwantitatief onderzoek. Om deze keuze te kunnen maken, moet je natuurlijk het verschil weten.  In deze blog word je alles uitgelegd over een kwantitatief onderzoek! 

Betekenis kwantitatief onderzoek

De letterlijke betekenis van een kwantitatief onderzoek is dat je bij dit onderzoek door middel van het cijfers inzichten krijgt over mensen. Kwantitatieve data worden uitgedrukt in getallen, tabellen, grafieken en diagrammen.  Het geeft op antwoorden op vragen die in hoeveelheden kunnen worden uitgedrukt. Dit kan je bijvoorbeeld doen wanneer je trends en ontwikkelingen wil laten zien bij jouw organisatie. Je kan dan aan de directie laten zien dat er een stijging is in de klanttevredenheid over een bepaalde dienst of product. Doordat een kwantitatief onderzoek makkelijk te herhalen is, kan je makkelijk en snel de ontwikkelingen en trends in kaart brengen. 

Soorten methodes van een kwantitatief onderzoek

Er zijn veel soorten methodes, maar de meest voorkomende methodes zijn: 

 • Experimenten: Situatie waarin variabelen worden gecontroleerd en gemanipuleerd om causale relaties vast te stellen.
 • Kwantitatieve observatie: Waarnemingen van de deelnemers, objecten of fenomenen in een natuurlijke waarin variabelen niet kunnen worden gecontroleerd. 
 • Enquêtes met gesloten vragen of meerkeuzevragen (steekproef).

Voor- en nadelen van een kwantitatief onderzoek

Voordelen

 • Respondent kan op een zelf gekozen tijd en in eigen tempo de enquête invullen. 
 • Goedkoop, enquêtes kan je online laten invullen. Deze websites zijn vaak gratis en voor veel respondenten kost het vaak maar een paar euro. Een van de meest gebruikte websites voor enquêtes is Survio. Het is tot een bepaald aantal respondenten gratis. Je resultaten worden gelijk in een pdf gezet en in grafieken/diagrammen naar keuze. 
 • Snel, alleen de vragen opstellen kost wat tijd, maar daarna gaat alles vanzelf en kan je het ook makkelijk herhalen. 
 • Vaak kan je vrijwel direct het resultaat zien.
 • Tonen van logo’s, audio- en videomateriaal mogelijk.

Nadelen

 • Geen inzicht in non-respons
 • Wanneer je een online onderzoek houdt bijvoorbeeld onder ouderen kan het soms lastig zijn. Niet alle ouderen hebben internet. 
 • Niet geschikt voor het achterhalen van spontane bekendheid of spontane reacties.
 • Intensieve begeleiding van de respondent is niet mogelijk.
 • Bij interessante antwoorden kan je niet doorvragen. 

Voorbeeld kwantitatief onderzoek

Je verspreidt een enquête onder 300 hbo/wo-studenten en starters met werkervaring van 0 tot 2 jaar uit Haarlem en stelt vragen om te onderzoeken hoe groot de naamsbekendheid is van Moongro onder deze doelgroep in Haarlem. Een voorbeeldvraag is: "Heb je wel eens gehoord van het bedrijf Moongro?" Je kan dan antwoorden:

 • Ja, ik ken Moongro en weet ook wat zij doen.
 • Nee, nog nooit van gehoord.
 • Wel van gehoord, maar weet niet wat zij doen. 

Je kunt de data statistisch analyseren en conclusies trekken zoals: Van de doelgroep kent 43,6% Moongro en weet ook wat zij doen. 31,6% heeft nog nooit van Moongro gehoord en 24,8% heeft wel eens Moongro gehoord. 

Lees hier alles over een kwantitatief onderzoek, zodat jij daarna een keuze kan maken wat voor onderzoek jij gaat voeren!

MNG Scriptie articles