Overslaan en naar de inhoud gaan

De werkcultuur in Nederland

Werkcultuur foto

Binnen Nederland is er al een tijd sprake van spanning op de arbeidsmarkt. Ontslagen zijn gevallen, bedrijven zijn failliet verklaard, je bent vaak niet zeker van je baan. De contractregels zijn aangepast en bedrijven durven niet snel meer vaste contracten uit te delen.
In vergelijking met de rest van Europa, is Nederland nog lang niet verloren. Een ‘verloren generatie’ waar we in Spanje en Griekenland over spreken is hier geen sprake. Eerst had Nederland de laagste werkloosheid, maar momenteel is dat niet meer het geval. Over het geheel zie je dat het moeizaam gaat met de beroepsbevolking, met name jongeren, starters en 50-plusseres hebben het moeilijk. Voor de 50-plussers is het moeilijk om opnieuw aan het werk te gaan nadat ze hun baan hebben verloren. Voor de jongeren en starters duurt het langer om een baan te vinden. Voor hoogopgeleiden is er minder werkloosheid dan bij lage opgeleiden, maar moeilijk is het wel.

Nederland deeltijdland
Een van de kenmerken van Nederland is dat er veel in deeltijd gewerkt wordt, waardoor het arbeidsaanbod vrij groot is. Nederland heeft in Europa de meeste deeltijdwerkers, hiervan is het grootste gedeelte vrouw, maar ook steeds meer mannen gaan deeltijd werken. Voornamelijk in de middengroep van mannen tussen de 30 en 35 jaar is een groei in deeltijdwerkers. Dit komt voort uit de veranderingen in de maatschappij waardoor mannen steeds meer verantwoordelijkheden in huishouden op zich nemen. De gelijkheid in mannen en vrouwen is ook zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Bij beide groepen is deze toegenomen, terwijl een aantal jaar geleden voornamelijk de mannen werkloos raakten.

Flex is het nieuwe vast
Een andere trend op de Nederlandse arbeidsmarkt is de toename van het aantal flexcontracten. Voorheen waren vaste arbeidsrelaties standaard, nu zijn bedrijven voorzichtig met het geven van vaste contracten en worden er steeds meer flexcontracten afgesloten. Ook het aantal zelfstandigen groeit, dit is niet altijd een eigen keus, maar uit gebrek van een baan. De flexcontracten en zelfstandigen brengen soms ook moeilijkheden met zich mee, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis, daarvoor is vastigheid nodig.

 

Blog Categories: scriptie