Overslaan en naar de inhoud gaan

Conclusie en discussie van de scriptie

conclusie-en-discussie-van-de-scriptie

In een conclusie en discussie dient er gefocust te worden op de gevonden onderzoeksresultaten en hypothesen. Komen de resultaten overeen met de hypothesen of onderzoeksvraag? Of verschillen ze juist? Nadat dit beschreven is, ga je na of er eventuele tekortkomingen zijn aan je onderzoek. Wellicht is er een factor die toch mee invloed heeft op je onderzoekseenheid dan voorgesteld.

Opbouw

Wanneer je aankomt bij de discussie is de gehele scriptie al bijna af. De wetenschappelijke onderzoeken en meningen bevat de scriptie al. In de discussie is er dus ruimte om je eigen mening te geven. Er wordt soms ook wel gesproken van een kritische reflectie op de scriptie.

  • Vaak begin je met de conclusies van de scriptie. Hierin wordt alles weer even terug gehaald voor de lezer. Je begint met het beantwoorden van de deelvragen. Vervolgens geef je een korte maar bondige oplossing voor de probleemstelling/onderzoeksvraag.
  • Vervolgens ga je uitvoerig alle resultaten na en vergelijk je deze met je voorspellingen. Waarom is de voorspelling niet uitgekomen? Of juist wel? Wat heeft de voorspelling beïnvloed? Daarnaast neem je nog een keer een kijkje naar het theoretisch kader en beschrijf je wat de toegevoegde waarde van jouw scriptie is voor de andere theorieën.
  • Tot slot beschrijf je de zwakke en sterke kanten. Waar is rekening mee gehouden? Waar niet? Was het verstandiger geweest om een andere onderzoeksmethode te gebruiken? En je beschrijft de gevolgen van je scriptie voor de maatschappij. Eventueel kan er nog aangegeven worden of er vervolgonderzoek nodig is (over welke onderwerpen).
Blog Categories: scriptie