Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe pak je de plan van aanpak aan?

Hoe pak je de plan van aanpak aan?

Als  je begint met schrijven ga je eerst dingen uitzoeken. Dit kan zowel field- als deskresearch zijn, maar voordat je hiermee begint is het handig en vaak ook verplicht om een plan van aanpak te noteren. Met een plan van aanpak is het duidelijk hoe je het document gaat neerzetten. Maar hoe pak je dan zo’n plan van aanpak zelf aan? Daar geven we je graag een overzicht van!

Inleiding

Bij het schrijven van een inleiding/situatieschets voor een plan van aanpak, is het erg belangrijk dat je een duidelijk beeld geeft over het desbetreffende project (kan dus ook een scriptie zijn). Projecten ontstaan doordat bedrijven bepaalde processen willen optimaliseren of om problemen binnen het bedrijf op te lossen. Op het moment dat het bedrijf ervoor kiest om met een bepaald project te starten, is er dus een aanleiding om dat te doen. De aanleiding wordt dan opgesteld als een probleem dat opgelost moet worden.

De volgende punten zijn belangrijk om in je inleiding/situatieschets verwoord te hebben:

 • Beschrijf de organisatie/afdeling waarbinnen je het project uitvoert.
 • Beschrijf duidelijk de aanleiding van het probleem en een duidelijke probleemstelling.
 • formuleer de onderzoeksvraag.
 • Wat is je informatiebehoefte (voorlopige doelstelling).
 • Aangeven met welke informatie je het doel wilt bereiken (deelvragen)

Theoretische kader

Het theoretisch kader geeft de lezer en vooral jezelf een inzicht in theorieën en modellen die je wilt gaan gebruiken. Deze helpen je met het uitvoeren van je onderzoek. Tegelijkertijd wordt er gekeken of er al overeenkomstige onderzoeken  zijn uitgevoerd en wat die voor invloed zijn op jouw onderzoek. Al deze uitkomsten dienen beargumenteerd te worden.

Bestaande uit 3 tot 5 pagina’s bevat het theoretisch kader de volgende punten: 

 • Verkenning literatuur overeenkomstig met je onderzoek.
 • Aanduiding modellen die gebruikt gaan worden.
 • Het dient actueel en wetenschappelijk te zijn.
 • Het dient beargumenteerd te worden met een korte samenvatting.
 • Geen deskresearch uit databanken.

Onderzoeksmethode 

Om een goede uitslag te hebben van je onderzoek moet je zorgen dat alle vragen die je in je probleemanalyse hebt opgesteld beantwoord zullen worden. Geef dus bij alle deelvragen aan hoe je ze gaat onderzoeken/beantwoorden, dit kan primair en secundair.

Bij secundair is het belangrijk dat je laat zien hoe je het onderzoek gaat indelen, zoals hoe je de bronnen gaat zoeken en waar je ze op gaat selecteren. Veldonderzoek (primair) wordt bijna altijd gedaan binnen een onderzoek, het is belangrijk om te beschrijven of het hier dan niet om vooronderzoek gaat. Natuurlijk wil je dat je onderzoek betrouwbaar is en dus waarde heeft. Dit moet ook gecontroleerd worden, geef dus aan hoe je dat gaat doen.

Nogmaals...

 • Geef per deelvraag aan hoe je die wilt onderzoeken/beantwoorden
 • Maak een duidelijk verschil tussen primair en secundair
 • Welk veldonderzoek zou er toegepast worden
 • Geef de betrouwbaarheid weer

Planning

Het tijd- en faseringsschema maak je om de begeleiders en vooral jezelf een inzicht te geven in het hele proces dat nodig is om je scriptie te realiseren. De inhoud van de scriptie inclusief het onderzoek neemt veel tijd in beslag. Deze tijd zal goed verdeeld moeten worden.

Het is erg belangrijk om alle benodigde activiteiten hierin te betrekken. Dit geeft je tegelijkertijd een doelstelling om je extra te motiveren!

Afspraken

Een klein maar belangrijk punt in een plan van aanpak zijn de afspraken die gemaakt zijn met de scriptiebegeleider. De student dient regelmatig contact te houden met de scriptiebegeleider. Dit om feedback te krijgen op de kwaliteit van de student zodat hij/zij zichzelf hierop kunt aanpassen. Een aantal punten waar de student rekening mee moet houden zijn:

 • Het aantal contacturen met de stagebegeleider.
 • Contact via de telefoon/Skype/face-to-face/mail.
 • Hoe wordt de voortgang vastgelegd?
 • De werkwijze om het plan van aanpak te gaan uitvoeren.
 • Afspraken met de projectpartners.
 • Deadlines wanneer bepaalde taken afgerond zijn.
 • Wat zijn de consequenties wanneer deze niet zijn gehaald?

Zorg dat er duidelijke afspraken gemaakt worden om onverwachte verrassingen tegen te gaan.

Literatuur

Voordat je met je scriptie begint, zoek je eerste de benodigde bronnen die je van plan bent te gaan gebruiken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bronnen te gebruiken van verschillende media. Literatuur is daarvan het meest betrouwbaar. Gebruik de APA-stijl om de controleerbaarheid van je bronvermelding te vergroten. 

Voor het zoeken naar bronnen kun je kijken in studieboeken, vakbladen, vakliteratuur, wetenschappelijke artikelen en boeken. Hoe recenter de bron, hoe betrouwbaarder je scriptie wordt.

Toe aan meer informatie per onderdeel, neem dan een kijkje op [de overzicht pagina]! Ondertussen even pauze nemen? Klik dan [hier] voor inspirerende ervaringsverhalen!

 

MNG Scriptie articles