Overslaan en naar de inhoud gaan

Centraal Bureau voor de Statistiek

Werken bij Het Centraal Bureau voor de Statistiek 

Wie zijn wij

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt binnen de Nederlandse samenleving een unieke plaats in. Hoewel wij overwegend door de overheid worden bekostigd, is het een volstrekt onafhankelijk kennisinstituut.

Wat de ‘politieke kleur’ van het kabinet ook is en hoe de politieke verhoudingen in ons land ook mogen zijn, het zal ons functioneren en onze informatie niet beïnvloeden. Onze onafhankelijkheid is op twee manieren gewaarborgd. Enerzijds is er de wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek waarin onze plaats in de samenleving is vastgelegd, anderzijds zijn wij een Zelfstandig Bestuurs Orgaan – dat wil zeggen dat wij op enige afstand van het Ministerie van Economische Zaken, Land- bouw en Innovatie staan. Onze kring van ruim 2000 medewerkers is buitengewoon gemêleerd: veel nationaliteiten, een zeer diverse achtergrond als het gaat om studierichtingen en loopbaanstappen. Wat wij ook belangrijk vinden is dat ons land wordt bestuurd op basis van goede argumenten, argumenten waarvoor het CBS de (basis)-informatie levert. De CBS-informatie is voor iedereen gratis beschikbaar, wij hebben geen gehei- men waarbij we wel de privacy van personen en bedrijven waarborgen.
Daardoor is het misschien wel the best of many worlds: werken bij het CBS is een aangename mix van werken bij de overheid, ruimte voor een vrij en academisch denkklimaat maar ook van de dynamiek van de maatschappij die we op de voet volgen.

Testimonial
Het CBS wordt steeds klantgerichter
Het CBS is een organisatie in verandering. Denk daarbij aan het verder doorvoeren van klantgerichter denken, minder administratieve lastendruk door meer gebruik te maken van bestaande registraties van andere overheidsinstellingen, efficiëntere procesinrichting en zakelijk denken.

Als projectmanager werk ik mee veranderingen door te voeren. Het is mijn rol om de verschillende ontwikkelprojecten te leiden en tot een succesvol einde te brengen. Een voor het CBS belangrijk project waaraan ik heb meegewerkt, had betrekking op de invoering van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis). Hierin stond de overstap van de enquête (werkgelegenheid en lonen) naar register (polisadministratie) centraal.

De polisadministratie is een enorme database van de belastingdienst en het UWV waarin alle arbeid- en loongegevens per werknemer geregistreerd zijn. Het CBS gebruikt deze polisadministratie onder andere voor het maken van loon- en arbeidsmarktstatistieken voor diverse afnemers zoals Eurostat en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een heel ander project was de ontwikkeling van de website ‘CBS in de klas’. Hierbij heb ik een directe bijdrage kunnen leveren aan het doorvoeren van klantgericht denken in onze organisatie. Deze website is specifiek met en voor de doelgroep onderwijs ontwikkeld. De site biedt lesmateriaal, achtergrondinformatie en animaties voor de vakgebieden aardrijkskunde en economie in het voortgezet onderwijs. Het CBS heeft een schat aan informatie die o.a. geschikt is voor het onderwijs, maar deze is niet zo gemakkelijk te vinden en ook niet direct bruikbaar als lesmateriaal. Samen met een panel van leraren en partners als EduGis hebben we dit ‘gereedschap’ voor de klas ontwikkeld. En vervolgens gepromoot natuurlijk. Het CBS wil nu ook voor andere doelgroepen en vakken dergelijke instrumenten ontwikkelen. Daar komt ook een stuk marketing bij kijken. En dat spreekt mij met mijn marketing-roots dan weer aan. Ik heb commerciële economie gestudeerd en vervolgens in het bedrijfsleven gewerkt. Mede door mijn achtergrond kan ik iets toevoegen aan de veranderende cultuur binnen het CBS.

Samen met een team een resultaat neerzetten vind ik erg leuk. Binnen een team wordt ieders kennis en inzet gewaardeerd en gebruikt. Er is een ongelooflijke hoeveelheid kennis aanwezig bij het CBS. Men is zeer gedreven om hoge kwaliteit te leveren. Mijn drive is dan ook elke keer weer om de mensen op hun sterke kant in te zetten. Daarmee word je zelf ook uitgedaagd om de dingen goed te doen en de altijd lastige keuze tussen kwaliteit en tijd weloverwogen te maken. Puur op processen sturen is hier niet voldoende, je moet bereid zijn je ook behoorlijk in de inhoud te verdiepen. Het management geeft me veel vrijheid om te werken op mijn manier. Enthousiast aan de slag gaan, durf tonen, er is behoefte aan mensen die dat gewoon doen. Ik hoop dat projectmatig werken binnen het CBS zich zal uitbreiden. Er is nog zoveel meer mogelijk met de schat aan gegevens waarover we binnen het CBS beschikken.

Carola Weijsenfeld
Projectmanager Sociale en Ruimtelijke statistieken

Wie wij zoeken

Volg je op dit moment een HBO- of WO- studie en zit je in de laatste fase van je bachelor of master? Heb je affiniteit met statistisch onderzoek en statistische processen?  Met name voor WO-studenten met een sterk kwantitatieve component in hun studie, zoals studenten econometrie, wiskunde en economie hebben wij verschillende mogelijkheden. Ook HBO- en WO studenten met name in de richting informatica en studenten in één van de sociale wetenschappen (sociologie, onderwijskunde, criminologie of politicologie) kunnen voor een stage- of afstudeeropdracht bij ons terecht.

Kennismaken en solliciteren bij

Het CBS bezoekt regelmatig universiteiten en hogescholen. Ook zijn we aanwezig op carrièrebeurzen en symposia. Een inhouse-moment biedt de mogelijkheid een kijkje te nemen op één van de vestigingen van het CBS.