Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat houdt een kwalitatief onderzoek in?

Wat houdt een kwalitatief onderzoek in?

Bij ieder onderzoeksvraag hoort een manier van onderzoeken. Bij de ene onderzoeksvraag past er beter een kwalitatief onderzoek en bij een ander onderzoeksvraag een kwantitatief onderzoek. Om deze keuze te kunnen maken, moet je natuurlijk het verschil weten.  In deze blog word je alles uitgelegd over een kwalitatief onderzoek. 

Betekenis kwalitatief onderzoek 

De letterlijke betekenis van een kwalitatief onderzoek is dat je bij dit onderzoek diepgaande informatie over motivaties, gedachten en verwachtingen van mensen. Een kwalitatief onderzoek draait voornamelijk om woorden en niet om cijfers. 

En wanneer gebruik je dan zo'n soort onderzoek denk je dan? Wanneer je bezig bent met een verbeter onderzoek of vernieuwing onderzoek. De focus bij een kwalitatief onderzoek ligt vooral op het achterhalen van het antwoorden op de waarom vragen. Bijvoorbeeld bij een verbeter onderzoek op vragen zoals "Waarom vinden de consumenten de services van ons niet goed?" En bij een vernieuwing onderzoek probeer je als onderzoek in te spelen op veranderingen rondom je organisatie. 

Vaak liggen de gespreksonderwerpen/vragen al vast, maar dat betekent niet dat ze op die volgorde worden gesteld.  Vaak worden die gesteld op de volgorde hoe het gesprek verloopt. Wanneer de respondent veel te vertellen heeft, is het de bedoeling als onderzoeker om goed door te vragen. 

Soorten methodes van een kwalitatief onderzoek

Er zijn veel verschillende soorten methodes. Hieronder worden er een paar genoemd:

Diepte-interview:

Dit is een gesprek tussen de onderzoeker en de respondent. Dit kan zowel face-to-face als via de telefoon of een videocall.  Vaak is een telefoontje of een videocall een stuk makkelijker in te plannen en kost een stuk minder tijd en geld. Toch is een face to face gesprek een stuk beter en persoonlijker. 

Vaak liggen de gespreksonderwerpen/vragen al vast, maar dat betekent niet dat ze op die volgorde worden gesteld.  Vaak worden die gesteld op de volgorde hoe het gesprek verloopt. Wanneer de respondent veel te vertellen heeft, is het de bedoeling als onderzoeker om goed door te vragen. 

Groepsgesprekken

Je hebt twee soorten groepsgesprekken. Als eerst klantsafari: Als onderzoeker ga je naar de klant toe om een gesprek te voeren met een groepje consumenten. Vaak durven consumenten dan veel meer te vertellen, omdat er een onderzoek bij is en ze met meer zijn. Hierdoor komen de verwachtingen en behoeftes van hen goed naar boven. 

En het tweede soort groepsgesprek is klantarena. Dan worden de consumenten uitgenodigd om met elkaar een gesprek aan te gaan over een specifiek onderdeel. Bijvoorbeeld van je product of dienstverlening. Bij dit gesprek is er ook een deel van de organisatie aanwezig. Hierdoor horen zij direct de feedback van de consument. 

Focusgroepen

Focusgroepen lijkt eigenlijk op een klantarena, maar dan is het probleem al bekend. En wordt er aan deze groep consumenten gevraagd of zij mee kunnen denken aan een oplossing. 

Voor- en nadelen van kwalitatief onderzoek

Overal zitten voor- en nadelen aan, dus ook bij een kwalitatief onderzoek. 

Voordelen

  • Je kan goed de diepte ingaan met je respondenten. 
  • Respondenten die normaal minder spreken, komen aan het woord. 
  • Doordat je mee kan gaan met het moment kan je makkelijk je vragenstelling aanscherpen, maar ook goed doorvragen, waardoor het probleem nog beter naar voren komt. 
  • Het kan overal plaatsvinden. 

Nadelen

  • Tijdens een groepsgesprek kan er groeps- en tijddruk ontstaan. 
  • Interviewer kan makkelijk het onderzoek beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is dat een respondent heel anders kan reageren als er iemand van de desbetreffende organisatie tegenover hem of haar zit of een losstaande van de organisatie. 
  • Het kost enorm veel tijd. Je moet namelijk het onderzoek opzetten, uitvoeren en uiteindelijk analyseren. Dit is erg tijdrovend. Een interview kan bijvoorbeeld al 1 uur tot 1,5 uur duren. Daarna moeten de interviews worden getranscribeerd, ingevoerd en dan nog worden geanalyseerd. 

Voorbeeld kwalitatief onderzoek

Je neemt een diepte-interview af bij 10 kandidaten die door Moongro zijn geplaatst bij andere bedrijven en stelt open vragen, zoals:

  • Hoe tevreden ben jij over het proces van kennismaking tot de plaatsing?
  • Wat vond jij het fijnst tijdens deze begeleiding?
  • Wat kan volgens jou beter om het aangenamer te maken voor een ander? 

Op basis van de antwoorden kan je doorvragen. Vervolgens transcribeert je alle interviews en probeert overeenkomsten en patronen te vinden.

Lees hier alles over een kwantitatief onderzoek, zodat jij daarna een keuze kan maken wat voor onderzoek jij gaat voeren!


 

MNG Scriptie articles