Business Talent Network

2.2 Steekproef - Onderzoeksmanual

Omdat het onderzoeken van een hele populatie bij grote onderzoeken niet te doen is wordt er gebruik gemaakt van steekproeven. Hierbij worden groepen (deelpopulaties) geselecteerd waarover het onderzoek dan wordt uitgevoerd. Het selecteren van een steekproef kan op een aantal manieren gedaan worden welke deze paragraven worden uitgelegd.

Voor niet-aselecte steekproeven wordt gekozen indien de onderzoeker:

  • geen uitspraken over de totale populatie wil doen (vb. in de ontwerpfase van enquête)
  • geen middelen heeft om een aselecte steekproef te trekken (gebrek aan tijd, budget en/of personeel)
  • niet goed weet wie tot de populatie behoort (vb. drugsverslaafden)

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Legends zijn high potentials met een afgeronde HBO- of WO-studie die zich op dit dynamische vakgebied verder willen ontwikkelen. Kandidaten zijn leergierig en ontwikkelbereid zowel op inhoud als op persoonlijk vlak. Zij willen ...
03-01-2017
Deadline
26 dgn