Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

1.1 Leerdoelen psychologiescripties - Scriptie Master Psychologie

Met het schrijven van een masterscriptie wordt het mastertraject afgesloten en is de student klaar met de studie. Om dit onderdeel te kunnen voltooien wordt van een student verwacht dat hij alle kennis en vaardigheden die hij in de voorgaande jaren heeft opgedaan inzet om zelfstandig een onderzoek op te zetten en hier duidelijk en helder over rapporteert. Maar hiernaast is het schrijven van een masterscriptie ook nog steeds een leerproces waarbij de volgende leerdoelen aan zijn te wijzen.

  • Langere tijd, zelfstandig aan een onderzoek kunnen werken.
  • Diverse bronnen kunnen raadplegen om een probleemstelling te formuleren.
  • Het kunnen selecteren van relevante informatie.
  • Een complexe ‘berg’ van gegevens onder kunnen brengen in een helder en duidelijk verhaal.
  • De juiste methoden en meetinstrumenten kunnen selecteren en ontwerpen.
  • De resultaten kunnen analyseren en in een breder kader kunnen plaatsen.
  • Eigen conclusies en meningen kunnen formuleren en eventuele aanbevelingen kunnen doen.
  • Op heldere wijze kunnen schriftelijk en mondeling kunnen rapporten.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
3 dgn