Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een getuigschrift? Getuigschriften voorbeelden

Wat_is_een_getuigschrift

Misschien heb je al eens de term "getuigschrift" gehoord, maar vraag je je af wat het nou precies inhoudt? Waarom zijn getuigschriften zo belangrijk? In dit artikel duiken we in wat een getuigschrift is. We verklaren wat het is, waarvoor het dient en de waarde ervan. Bovendien bieden we je enkele praktijkvoorbeelden van verschillende soorten getuigschriften.

Na het lezen van dit stuk heb je een helder beeld van wat een getuigschrift betekent en hoe het jou als werknemer kan bevoordelen. Nieuwsgierig? Lees dan verder voor alle informatie die je moet weten over getuigschriften.

Wat is een getuigschrift?


Een getuigschrift is een officieel document dat bevestigt dat iemand een bepaalde opleiding heeft gevolgd, een cursus heeft voltooid, of bepaalde kwalificaties of vaardigheden heeft gehaald. Dit document wordt gegeven door een onderwijsinstelling, een bedrijf of een andere erkende organisatie en dient als bewijs van de werkzaamheden of prestaties van de ontvanger. Getuigschriften spelen een cruciale rol bij het zoeken naar werk of het verder ontwikkelen van je carrière, aangezien ze potentiële werkgevers inzicht geven in de vaardigheden en kennis van een kandidaat

Wat moet er in een getuigschrift staan?


Er zijn bepaalde vereiste onderdelen die opgenomen moeten worden in een getuigschrift:

  • De datum van aanvang en einde van je dienstverband.
  • Het aantal gewerkte uren per dag of week.
  • Een gedetailleerde beschrijving van je functie en de specifieke taken die je hebt uitgevoerd.

Daarnaast kunnen, indien gewenst, aanvullende aspecten in het getuigschrift worden opgenomen. Je hebt bijvoorbeeld de optie om je werkgever te verzoeken om toelichting te geven over de wijze waarop je je taken hebt vervuld, de reden voor het beëindigen van je dienstverband en de omstandigheden rondom deze beëindiging. Het is wel van belang te beseffen dat deze aanvullende informatie niet noodzakelijk positief van hoeft te zijn. In een getuigschrift kunnen zowel positieve als negatieve punten naar voren komen. Indien je vermoedt dat je werkgever niet volledig tevreden was over je prestaties of als de beëindiging van het dienstverband niet harmonieus verliep, kan het beter zijn om deze extra details in het getuigschrift achterwege te laten.

Daarnaast is het van belang te realiseren dat een werkgever verantwoordelijk is voor de gevolgen van een onjuist of te negatief getuigschrift. Dit betekent dat als je een baan misloopt vanwege onjuiste of onnodig negatieve informatie in je getuigschrift, de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Het is dus van cruciaal belang dat het getuigschrift zorgvuldig wordt opgesteld, dit geldt voor zowel jou als je werkgever.

Wat is het nut van een getuigschrift?


Eén van de meest belangrijke vragen die je jezelf kunt stellen is: wat is het nut van een getuigschrift? In eerste instantie is het zeker een handige manier om simpel te bewijzen waar je hebt gewerkt, hoelang je daar werkzaam bent geweest, en welke verantwoordelijkheden je hebt voldaan. Toch moeten we melden dat getuigschriften enigszins achterhaald zijn en bij sollicitatiegesprekken niet langer vaak naar gevraagd worden. Dus waarom zou je, bij het verlaten van je huidige werkgever, nog om een getuigschrift vragen? Er is één eenvoudige reden voor: je weet nooit zeker of je het in de toekomst nodig zult hebben. Het zou zonde zijn om over 10 jaar te denken: Had ik destijds maar om een getuigschrift gevraagd, of niet?

Voorbeelden van getuigschriften werkgevers


Het schrijven van getuigschriften varieert afhankelijk van het type en het doel ervan. Hieronder volgen voorbeelden voor het opstellen van drie veelvoorkomende typen getuigschriften: opleidingsgetuigschriften, werkervaringsgetuigschriften, en vaardigheidsgetuigschriften.

Voorbeeld positief opleidingsgetuigschrift


Doel: bevestigen dat iemand een specifieke opleiding of cursus heeft voltooid.

Essentiële elementen:

Naam van de onderwijsinstelling
Naam van de ontvanger
Omschrijving van de gevolgde opleiding/cursus
Datum van voltooiing
Handtekening van een bevoegde persoon
Voorbeeld:

[Logo van Universiteit X]

GETUIGSCHRIFT

Hierbij verklaart Universiteit X dat

Anna Jansen

met succes de Bacheloropleiding Psychologie heeft voltooid op 15 juli 2023.

Deze opleiding, met een duur van drie jaar, omvatte vakken als Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie, en Statistiek, en is afgesloten met een scriptie over 'Cognitieve Therapieën bij Depressie'.

Amsterdam, 16 juli 2023

[Handtekening Dr. P. de Vries, Decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen]

[Officieel stempel van Universiteit X]

Voorbeeld positief werkervaringsgetuigschrift


Doel: bevestigen van de werkperiode, functie, en soms de prestaties van de 

werknemer.

Essentiële elementen:

Naam van het bedrijf
Naam van de werknemer
Functietitel en -omschrijving
Periode van tewerkstelling
Eventuele opmerkingen over prestaties of vaardigheden
Handtekening van de werkgever of manager
Voorbeeld:

[Logo van het Bedrijf]

WERKERVARINGSGETUIGSCHRIFT

[Logo van Bedrijf Y]

WERKERVARINGSGETUIGSCHRIFT

Hierbij verklaart Bedrijf Y dat

Michael de Boer

in dienst is geweest als Projectmanager van 1 maart 2019 tot 30 juni 2023. Tijdens deze periode heeft hij leidinggegeven aan diverse projectteams binnen de afdeling Ontwikkeling en was hij verantwoordelijk voor het succesvol afronden van projecten op het gebied van softwareontwikkeling.

Michael heeft uitstekend werk geleverd, getuige de succesvolle lancering van onze belangrijkste producten en de positieve feedback van klanten. Zijn bijdrage aan teammotivatie en projectmanagementvaardigheden waren van onschatbare waarde voor ons bedrijf.

Wij danken Michael voor zijn inzet en bijdrage aan ons team en wensen hem veel succes in zijn toekomstige carrière.

Utrecht, 1 juli 2023

[Handtekening en Naam van Jan Smit, Hoofd Afdeling Ontwikkeling]

[Stempel van Bedrijf Y]

 

Voorbeeld positief vaardigheidsgetuigschrift


Doel: erkennen van specifieke vaardigheden of competenties die iemand heeft behaald.

Essentiële elementen:

Naam van de uitgevende organisatie
Naam van de ontvanger
Beschrijving van de verworven vaardigheid of competentie
Datum van certificering
Handtekening van een bevoegde persoon
Voorbeeld:

[Logo van Training Centrum Z]

VAARDIGHEIDSCERTIFICAAT

Hierbij verklaart Training Centrum Z dat

Laura Vermeulen

met succes de vereiste training en beoordeling heeft voltooid voor de vaardigheid 'Geavanceerde Excel Technieken' op 22 maart 2023.

Deze certificering erkent de bekwaamheid van Laura in het gebruik van complexe formules, data-analyse, en het creëren van geavanceerde rapportages in Excel. Laura heeft bewezen over uitstekende analytische vaardigheden en een diepgaand begrip van Excel te beschikken, wat haar een waardevolle aanwinst maakt voor elk team dat geavanceerde dataverwerking vereist.

Rotterdam, 23 maart 2023

[Handtekening en Naam van Peter van Dijk, Hoofd Trainingen]

[Stempel van Training Centrum Z]

Conclusie 

Bij het opstellen van getuigschriften is het belangrijk om de informatie nauwkeurig en professioneel te presenteren. Zorg ervoor dat de tekst vrij is van spelfouten en grammaticale fouten en dat het document is voorzien van alle benodigde officiële markeringen, zoals handtekeningen en stempels om de authenticiteit ervan te waarborgen.


Ben jij hoogopgeleid talent, bijna afgestudeerd en op zoek naar een traineeship, business course of inhousedag? Of hulp nodig bij de zoektocht naar jou eerste droombaan? schrijf je dan in voor onze Talentpool!