Overslaan en naar de inhoud gaan
Wat_is_een_getuigschrift

Wat is een getuigschrift?

Misschien heb je het wel eens voorbij horen komen "getuigschrift". Maar wat is een getuigschrift eigenlijk? En wat kan je ermee? Het is en klinkt vrij ouderwets dus we begrijpen dat je het misschien niet herkent. Je kunt er om gevraagd worden tijdens jouw sollicitatie dus het kan handig zijn om te hebben, maar wat het precies is en hoe je er aan komt lees je hieronder verder.

Wat is een getuigschrift?

Voor de volledige uitleg is een getuigschrift een schriftelijke verklaring of document dat bevestigt dat iemand een bepaalde prestatie heeft geleverd, een bepaalde opleiding heeft afgerond, of aan bepaalde criteria heeft voldaan. Je kunt zodra jij ontslag neemt of ontslagen bent voor een getuigschrift vragen. Het is ook goed om te weten dat jouw werkgever wettelijk verplicht is om een getuigschrift te geven als jij hierom vraagt.

Wat moet er in staan?

Er zijn bepaalde vereiste onderdelen die opgenomen moeten worden in een getuigschrift:

  1. De datum van aanvang en einde van je dienstverband.
  2. Het aantal gewerkte uren per dag of week.
  3. Een gedetailleerde beschrijving van je functie en de specifieke taken die je hebt uitgevoerd.

Daarnaast kunnen, indien gewenst, aanvullende aspecten in het getuigschrift worden opgenomen. Je hebt bijvoorbeeld de optie om je werkgever te verzoeken om toelichting te geven over de wijze waarop je je taken hebt vervuld, de reden voor het beëindigen van je dienstverband en de omstandigheden rondom deze beëindiging. Het is wel van belang te beseffen dat deze aanvullende informatie niet noodzakelijk positief van hoeft te zijn. In een getuigschrift kunnen zowel positieve als negatieve punten naar voren komen. Indien je vermoedt dat je werkgever niet volledig tevreden was over je prestaties of als de beëindiging van het dienstverband niet harmonieus verliep, kan het beter zijn om deze extra details in het getuigschrift achterwege te laten.

Daarnaast is het van belang te realiseren dat een werkgever verantwoordelijk is voor de gevolgen van een onjuist of te negatief getuigschrift. Dit betekent dat als je een baan misloopt vanwege onjuiste of onnodig negatieve informatie in je getuigschrift, de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Het is dus van cruciaal belang dat het getuigschrift zorgvuldig wordt opgesteld, dit geldt voor zowel jou als je werkgever.

Wat is het nut van een getuigschrift?

Eén van de meest belangrijke vragen die je jezelf kunt stellen is: wat is het nut van een getuigschrift? In eerste instantie is het zeker een handige manier om simpel te bewijzen waar je hebt gewerkt, hoelang je daar werkzaam bent geweest, en welke verantwoordelijkheden je hebt voldaan. Toch moeten we melden dat getuigschriften enigszins achterhaald zijn en bij sollicitatiegesprekken niet langer vaak naar gevraagd worden. Dus waarom zou je, bij het verlaten van je huidige werkgever, nog om een getuigschrift vragen? Er is één eenvoudige reden voor: je weet nooit zeker of je het in de toekomst nodig zult hebben. Het zou zonde zijn om over 10 jaar te denken: Had ik destijds maar om een getuigschrift gevraagd, of niet?

Voorbeeld

Wil je liever zelf bekijken hoe een getuigschrift eruitziet? We hebben een voorbeeld voor je die je hieronder vind.


[Contactgegevens van de afzender]

[Contactgegevens van de ontvanger]

[Plaats]: [Datum]

Onderwerp: Getuigschrift voor [Naam]

Geachte heer/mevrouw,

Dit getuigschrift bevestigt dat [Bedrijfsnaam] heeft samengewerkt met de heer/mevrouw [Naam], geboren op [Geboortedatum], momenteel woonachtig in[Plaats]. [Naam] heeft bij ons gewerkt in de functie van [Functienaam], in een [Fulltime/Parttime] dienstverband van [X-aantal] uur per week, in de periode van [Aanvangsdatum] tot [Einddatum].

Gedurende deze tijd heeft [Naam] de volgende taken uitgevoerd: [Opsomming van werkzaamheden]. [Naam] heeft altijd naar volle tevredenheid gewerkt en heeft positief bijgedragen aan onze organisatie.

Het dienstverband met [Naam] is op [Einddatum] beëindigd op eigen verzoek, om reden van [Reden voor vertrek]. Wij willen [Naam] hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet en wensen hem/haar veel succes en voorspoed in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

[Bedrijfsnaam]

[Handtekening]

[Naam]

Getuigschrift van een opleiding

Ook binnen het kader van een opleiding is het mogelijk om een getuigschrift te ontvangen. Dit onderscheidt zich van een diploma. Een diploma wordt toegekend bij het succesvol voltooien van een volledige opleiding, terwijl een getuigschrift wordt uitgereikt wanneer een opleiding gedeeltelijk is gevolgd maar niet is afgerond. Bijvoorbeeld, als je een deel van het eindexamen hebt afgelegd en vervolgens overgaat naar een mbo-opleiding, ontvang je een getuigschrift voor vmbo. Op het hbo krijg je een getuigschrift wanneer je bepaalde tentamens hebt afgelegd, maar de opleiding niet hebt voltooid. Wil je meer te weten komen over getuigschriften in het kader van opleidingen? Neem dan een kijkje op deze webpagina van de Rijksoverheid.

 

Ben jij hoogopgeleid talent, bijna afgestudeerd en op zoek naar een traineeshipbusiness course of inhousedag? Of hulp nodig bij de zoektocht naar jou eerste droombaan? schrijf je dan in voor onze Talentpool!