Overslaan en naar de inhoud gaan

Veranderingen arbeidsrecht 2015 tweede fase

In 2015 worden gefaseerd wijzigingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsrecht. Per januari veranderen de regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding en wordt de aanzegtermijn ingevoerd. De tweede fase begint in juli, de ontslag, ontslagvergoeding, bedenktijd en ketenbepaling regels worden dan aangepast.

Ontslag en bedenktijd
Er kunnen geen keuzes meer worden gemaakt op de ontslagroutes. Bij een bedrijfseconomisch ontslag loopt de procedure via het UWV. Bij andere ontslagreden, zoals disfunctioneren of een arbeidsconflict, dan stapt een werkgever naar de kantonrechter.

Na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst dan heeft een werknemer twee weken bedenktijd. Wanneer de ontslag na juli 2015 plaatsvindt dan is het mogelijk om een halfjaar lang te zoeken naar werk op eigen opleidings- en werkniveau. Daarna dient ook werk op een lager niveau te worden aanvaard. Na een jaar is alle arbeid passend. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspreken of er eventueel aanvullingen op de WW worden uitgekeerd.

Kortere duur ww-uitkering
De maximale termijn waarin een persoon recht heeft op een WW-uitkering wordt per juli 2015 verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspreken of er eventueel aanvullingen op de WW worden uitgekeerd.

Ontslagvergoeding
De kantonrechtersformule wordt niet meer gebruikt om de hoogte van een ontslagvergoeding te bepalen, maar de zogenaamde transitievergoeding. De vergoeding is bedoeld voor omscholing naar ander werk of bedraagt maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat meer bedraagt.

Ketenbepaling
Werkgevers mogen maar drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd aanbieden. Daarna heeft de werknemer recht op een contract voor onbepaalde tijd. De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien gaat naar zes maanden.

MNG Scriptie articles