Overslaan en naar de inhoud gaan

Scriptie schrijven

Het moment is aangebroken dat er scripties geschreven moeten worden. Voor vele is dit een educatieve uitdaging. Sommige gaat het vrij gemakkelijk af, voor anderen is het een heel karwei. Met het schrijven van een scriptie kun je ook nog prijzen winnen, zie voor een overzicht van deze prijzen het scriptieprijzen overzicht. 

Waarom een scriptie schrijven?
Als student wordt er van je verwacht dat je een probleem kunt identificeren, formuleren en analyseren en dit vervolgens kunt onderzoeken. Uit dit onderzoek vloeien relevante resultaten waaruit de student conclusies kan trekken. Een scriptie kan gezien worden als het uitbreiden van kennis over toekomstige werksituaties. Het schrijven van een scriptie is dus een hulpmiddel voor het betreden van de arbeidsmarkt.

Hoe schrijf je een scriptie?
Bij het schrijven van een scriptie is het noodzakelijk dat je weet waar je allemaal op moet letten. Een scriptie bestaat uit meerdere stappen, het is van belang dat elke stap goed uitgevoerd wordt. Elke stap kan namelijk invloed hebben op één van de andere stappen.

De fasen van een scriptie
Een scriptie bestaat uit meerdere fasen. Over het algemeen zijn er ongeveer zeven fasen. Hier volgt een algemene opbouw van een scriptie.

  • Oriëntatiefase: in deze scriptie fase stel je het plan van aanpak op om jouw scriptie te schrijven. Denk hierbij aan de keuze van het onderwerp, doelstellingen, richtlijnen en het starten aan het scriptieonderzoek.
  • Informatiefase: het globaal zoeken naar relevante informatie over het desbetreffende onderwerp en het opzoeken van literatuurbronnen. Daarnaast kan hier bepaald worden waarop je onderzoek gaat doen, doe jij dit naar aanleiding van literatuuronderzoek of naar aanleiding van een stage.
  • Vraagstellingfase: aangekomen bij deze fasen is het voorwerk gedaan. Nadat je zeker bent van het onderwerp en genoeg informatie hebt gevonden, kan de vraagstelling geformuleerd worden. Maak een duidelijke vraagstelling, dit maakt het makkelijker om het onderzoek uit te voeren.
  • Onderzoeksfase: de onderzoeksfase is de kern van het scriptieproces. Voorafgaand is het belangrijk om na te denken over de keuze van je onderzoeksmethode. Houdt het onderzoek relevant en gericht op je onderzoeksvraag.
  • Schrijffase: het is per persoon verschillend hoe hij of zij het maken van een scriptie invult. Bij deze fase ga je een conceptversie maken, begin met de hoofdstukken waar je iets van afweet, hierdoor gaat je scriptie langzaam aan vorm krijgen.
  • Herschrijffase: de herschrijffase is bedoeld om met een kritische blik naar je eigen werk te kijken. In deze fase ga je de conceptversie van je scriptie beoordelen/verbeteren.
  • Afwerkingsfase: de laatste fase is de afronding van je scriptie. Hierin schrijf je jouw voorwoord, inleiding en conclusies en kan je de definitieve lay-out bepalen.


Het is handig om de bovenstaande fasen te gebruiken, echter is dit niet noodzakelijk. Vaak verschilt de structuur van een scriptie per opleiding, of mag je het zelf bepalen. Meer informatie over het schrijven van een scriptie kun je vinden op
Scriptie.nl

Blog Categories: scriptie