Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeksaanpak voor het onderzoeksvoorstel

In de onderzoeksaanpak wordt uitgelegd hoe de centrale vraag beantwoord gaat worden. De deelvragen zijn hiervoor al opgesteld en moeten één voor één na worden gegaan.  Voor de ene deelvraag is er al genoeg informatie te vinden op het internet of in de bibliotheek. Maar andere deelvragen moeten nog onderzocht worden. Het is daarom verstandig om een deelvragenmatrix te maken. Zie hieronder een voorbeeld: 

Deelvraag

Onderzoeks-technieken

Onderzoeks- methode

Soorten bronnen

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Onderzoekstechnieken 
Kijkend naar de onderzoekstechnieken kan er worden gekeken naar kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek geeft je een inzicht in resultaten die getest zijn op een grote hoeveelheid respondenten. Dit kan bijvoorbeeld een groot klanttevredenheid onderzoek zijn. Hoe groter de hoeveelheid respondenten, hoe representatiever het onderzoek is. Dit houdt in dat de resultaten van het onderzoek meer overeenkomen met de werkelijkheid. 

Kwalitatief onderzoek is het inzicht krijgen in diepgaande informatie. Hoe het bij kwantitatief om ‘hoeveel’ gaat, gaat het hier om ‘waarom’. Zo worden achterliggende meningen, gedachten, motivaties, wensen en behoeften zichtbaar gemaakt.

Onderzoeksmethoden
Onderzoekmethoden die gebruikt kunnen worden voor kwantitatief onderzoek zijn: schriftelijk onderzoek, telefonisch onderzoek, experimenteel onderzoek en  face-to-face onderzoek.

Onderzoeksmethoden die voor kwalitatief onderzoek kunnen worden gebruikt zijn:observatieonderzoek, literatuuronderzoek, eye tracking, diepte-interview en groepsdiscussie.

Naast kwantitatief en kwalitatief bestaat de mogelijkheid om een deelvraag te onderzoeken door middel van deskresearch. Hierbij maak je gebruik van bestaande bronnen. Het is dan ook altijd verstandig na te gaan of er relativerende onderzoeken aanwezig zijn.

Soorten bronnen
Bronnen om informatie te verzamelen houdt in dat er gebruik kan worden gemaakt van primaire en secundaire bronnen. Primaire bronnen zijn de belangrijkste bronnen. Deze worden specifiek verzameld om je deelvraag te beantwoorden.

Secundaire bronnen zijn bronnen die niet speciaal voor je onderzoek zijn verzameld. Meestal uit al uitgevoerde onderzoek door anderen.

 

 

 

 

Blog Categories: scriptie