Overslaan en naar de inhoud gaan

Indeling van een scriptie

Scriptie_indeling

Je bent bezig met het schrijven van je scriptie, maar wat en in welke volgorde moet alles staan? Lees hier alles over de indeling van een scriptie. 

Welke indeling heeft je scriptie?

 • Titelpagina
 • Informatiepagina
 • Voorwoord
 • Dankwoord
 • Samenvatting
 • Inhoudsopgave
 • Figuren- en tabellenlijst 
 • Lijst met afkortingen
 • Begrippenlijst 
 • Inleiding
 • Theoretisch kader en literatuuronderzoek
 • Methodologie, onderzoeksmethode of onderzoeksopzet
 • Onderzoeksresultaten
 • Conclusie
 • Discussie 
 • Aanbevelingen, adviesrapport en implementatieplan
 • Nawoord, evaluatie of reflectie
 • Literatuurlijst
 • Bijlagen

Titelpagina

Dit is de eerste pagina van je scriptie. Op deze pagina staat de titel en ondertitel en eventueel een plaatje. Pas hierbij wel op dat niet alle scholen dit tolereren. Verder zet je hier je naam, opleiding & studentennummer. 

Informatiepagina

Hier staan precies dezelfde dingen in wat je ook in je titel pagina hebt staan. Hierbij moet je nog extra dingen aan toevoegen en dat zijn: 

 • Informatie van de begeleider.
 • Buiten je naam, opleiding & studentennummer. Ook je E-mail. 
 • Inleverdatum.

Voorwoord

Het voorwoord schrijf je pas wanneer je scriptie af is, maar komt gelijk na je titelpagina. In je voorwoord heb je het vaak over je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep waarvoor je scriptie is, bedank je de mensen die je iets voor je scriptie hebben betekend en tot slot eindig je je voorwoord met je naam, plaats en datum.

Lees hier meer over een voorwoord schrijven. 

Dankwoord

Het dankwoord is een stuk tekst van maximaal een halve pagina dat speciaal toegewijd is aan het bedanken van participanten aan jouw scriptieproces. Denk hierbij aan docenten, begeleiders, respondenten, maar ook de personen die tot jouw mentale steun dienden tijdens dit proces. De toon van dit onderdeel is informeel, maar wel nog steeds professioneel.

Lees hier meer over een dankwoord schrijven.

Samenvatting

De samenvatting laat de lezer overhalen om het interessant genoeg is om verder te lezen. Daarom is het van belang dat je gelijk het onderwerp introduceert in de eerste zin. In deze samenvatting moet je de volgende vijf vragen beantwoorden: 

 • Wat is het onderwerp?
 • Hoe is het onderwerp onderzocht?
 • Wat zijn de resultaten van je onderzoek?
 • Wat is het antwoord op je hoofdvraag? (Conclusie)
 • Wat betekent dit voor het vervolgonderzoek en/of aanbevelingen?

Inhoudsopgave

Hierin worden al je hoofdstukken opgesomd met de paginanummers erbij. 

Figuren- en tabellenlijst 

Hierin staan alle figuren en tabellen opgesomd die zijn gebruikt. 

Lijst met afkortingen

In de lijst met afkortingen vermeld je alle afkortingen van belangrijke begrippen in je scriptie. Door de lijst te alfabetiseren kan de lezer eenvoudig een afkorting opzoeken.

Je kan het zelf bepalen om het op deze positie te plaatsen of na je literatuurlijst aan het einde. 

Begrippenlijst (verklarende woordenlijst)

Hierin worden alle begrippen opgesomd die een beknopte uitleg nodig.

Inleiding

De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en vormt hierbij het beginpunt van je onderzoek. In je inleiding introduceer je je onderwerp, stelt de probleemstelling op en vertelt je doelstelling en je onderzoeksvragen. Verder maak je een korte beschrijving van de onderzoeksopzet en maak je een leeswijzer. 

Lees hier meer hoe je goede inleiding schrijft voor je scriptie!

Theoretisch kader en literatuuronderzoek

Hierin probeer je beschrijvende onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit kan je vaak doen door middel van literatuur. Om het overzichtelijk te houden kan je voor alle onderzoeksvragen een apart paragraaf schrijven. 

Methodologie, onderzoeksmethode of onderzoeksopzet

Hierin laat je zien wat voor soort je onderzoek je hebt gedaan, hoe je informatie hebt verzameld, de data kenmerken, je onderzoek verloopt en de wijze van data-analyse. 

Verder heb je het over de onderzoeksopzet, deel van het onderzoeksplan. 

Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk worden de relevante resultaten die je met je onderzoek hebt achterhaald. Je beschrijft hierin hoe je onderzoek is gegaan en verteld de relevante resultaten. 

Conclusie

Je sluit je scriptie af met een conclusie. In de conclusie beantwoord je je hoofdvraag van het onderzoek of bevestig/ontkracht je jouw hypothese(s) op basis van de resultaten van je onderzoek.

Lees hier meer over hoe je een goede conclusie kan schrijven voor je scriptie!

Discussie 

Op de pagina discussie geef je mogelijke interpretaties en visies weer en geef je suggesties voor vervolgonderzoek, want de resultaten uit de conclusies kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Verder noem je ook eventuele beperkingen van het onderzoek.  

Aanbevelingen, adviesrapport en implementatieplan

Op basis van de resultaten worden er aanbevelingen gegeven aan het bedrijf. Let hierbij wel op dat je aanbevelingen geeft op basis van je onderzoeksvraag. 

Nawoord, evaluatie of reflectie

Vaak wanneer je een voorwoord hebt geschreven is een nawoord overbodig. In je nawoord bedank je net als in je voorwoord de mensen die jou hebben geholpen. Verder kan je hier evalueren op je eigen werk of als je het met iemand samen hebt gedaan, kan je je samenwerking beschrijven. 

Literatuurlijst

Alle bronnen die je hebt gebruikt, zet je in de literatuurlijst. Vaak wordt dit dan in APA gezet. Een voorbeeld hiervan is: Moongro. (z.d.). Over ons. Geraadpleegd op 21 september 2021, van https://www.moongro.nl/over-ons

Bijlagen

In je scriptie zelf staan alleen de kernzaken. Veel informatie die je wel gebruikt hebt hoeven niet direct in je scriptie zelf te staan, maar is wel in belang voor je scriptie. Dit zet je dan in je bijlage.