Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkgevers lokken studenten naar business courses

Steeds meer werkgevers wil de top 5% van de hoog opgeleide studenten binnen halen. Dit doen ze door business courses te organiseren met het vooruit zicht van borrels, reizen en workshops.

Als net afgestudeerde ga je van de ene naar de andere bedrijven netwerkborrel, want je weet maar nooit misschien is dit het bedrijf waar jou toekomst ligt. Je drinkt het ene biertje na het andere, in een informele sfeer praat je met verschillende studenten en werknemers van het bedrijf die je net hebt leren kennen. Je merkt dat er steeds meer borrels, workshops en courses door bedrijven worden organiseert. Je voelt de moeite die ze doen om met jou en al die andere hoogopgeleide in contact te komen.

Studenten hebben steeds minder bagage wanneer ze zijn afgestudeerd dus wil het bedrijf je eerder binnen halen zodat ze je nog van alles kunnen bijbrengen en op de manier van het bedrijf denkt.
Het populairste wervingsmiddel omdat te doen is de business course, een meerdaags programma waar het bedrijf een vrij compleet beeld van de studenten kan krijgen. De student kan juist kennismaken met het bedrijf om te kijken of zij bij het bedrijf passen. Hoog opgeleiden worden geprikkeld om mee te doen aan een business course door het gebruik van benamingen als ‘The Game’, ‘Masterclass’, ‘Start at the top’ en ‘International Leadership Summit’. Ook worden exclusieve locaties, activiteiten en lunches ingezet om de hoogopgeleiden naar het event te trekken. Een groot deel van de business course bestaat dus uit het overrompelen van de kandidaten en ze zo over te halen om bij het bedrijf te komen werken. Het is de kunst van het verleiden.
Het bedrijf kan vervolgens uit alle geïnteresseerden de meest geschikte kandidaten een aanbod doen.

De organisatie en werving van een business course is tijdrovend en kostbaar. Logischerwijs moeten daar positieve resultaten tegenover staan. Het uiteindelijke doel voor het bedrijf om een top 5% hoog opgeleide student binnen te halen. Voor de student is het doel om te kijken of ze bij het bedrijf passen.

MNG Scriptie articles