Overslaan en naar de inhoud gaan

Trainee Deltaprogramma Maas | Den Haag

Richting(en): Consulting, Management |
Niveau: HBO & WO
Locatie: Den Haag
Aanmelden tot en met
Aanmelden tot en met
Ga naar de website van Nationaal Watertraineeship

Klimaatadaptatie, de woningbouwopgave en de stikstofaanpak. Hoe pak je zulke urgente kwesties aan? Ben jij een nieuwsgierige generalist en houd je ervan om mensen met elkaar te verbinden. Wil jij bijdragen aan een veilige, vitale en aantrekkelijke Maas? Dan is dit jouw kans!

Waar ga je werken?

Het programmateam Deltaprogramma Maas valt onder de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM).
Klimaatadaptatie, de woningbouwopgave en de stikstofaanpak. Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven. Hoe pak je zulke urgente kwesties aan? Het antwoord van de Rijksoverheid: integrale gebiedsontwikkeling. Een benadering waarbij opgaven in een gebied in samenhang met elkaar worden aangepakt. Een uitdagende en
veelbelovende benadering. Het Deltaprogramma Maas werkt met plezier aan deze uitdaging en zoekt een trainee om het programmateam te versterken. Als trainee bij het Deltaprogramma Maas heb je twee hoofdtaken. Jij bent verantwoordelijk voor het procesmanagement, daarnaast houd je je bezig met onderzoek en advies.

Procesmanagement rol:
Je bent de centrale spil als het gaat om planning en procesregie voor de vele parallel lopende gebiedsgerichte uitwerkingen. Komt in samenspraak met de regiotrekkers tot afgestemde aanpak en timing en bent nauw betrokken bij de regioprocessen
Bedijkte Maas en Maasvallei en de diverse projecten.

 •  Je faciliteert en bewaakt de uitgangspunten en planning, de overall proces regie voor de gebiedsgerichte uitwerkingen en voor de beleidsontwikkeling.
 •  Je ontwikkelt een samenwerkingscultuur voor de Maaspartners waarin het samen en van elkaar leren en ontwikkelen centraal staat;
 • Je adviseert het programmateam, de regio-trekkers en de stuurgroep ten aanzien van regievoering over de parallelle werksporen;
 •  Je adviseert over de overall risicobeheersing van het Deltaprogramma Maas.

Onderzoek- en adviesrol:
• Onderzoeken van de bepalende factoren in de doorlooptijd van integrale gebiedsprojecten;
• Uitwerken van verbeteropties om de uitvoering van integrale gebiedsprojecten te versnellen en toetsen bij de belanghebbenden van de effectiviteit;
• Adviezen opstellen voor het versnellen en vereenvoudigen van integrale gebiedsprojecten.

Jouw bijdrage

Als trainee ga jij vanuit Waterschap Aa en Maas aan de slag in het programmateam Deltaprogramma Maas. Het programmateam is een klein en slagvaardig team, dat de bevoegde en belanghebbende partijen helpt bij de ontwikkeling en uitvoering van samenhangend beleid voor een klimaatbestendige Maas. Het programmateam is een zelfstandig opererend team dat over de grenzen van organisaties heen werkt. Het team werkt binnen de Maascommunity, een samenwerking van overheden die beleid en tranches van projecten voor de Maas voorbereiden. Het team fungeert als verbinder
binnen deze community en zorgt voor een goede inhoudelijke afstemming en zorgvuldige besluitvorming richting de Stuurgroep Deltaprogramma Maas. Op deze wijze draagt het team bij aan een veilige, vitale en aantrekkelijke Maas.

Wie ben jij? 

• Jij bent een generalist op het gebied van (integraal) waterbeheer en je hebt een luisterend oor en weet snel te komen tot de essentie.
• Je bent een teamspeler, je werkt vanuit gelijkwaardigheid en durft mensen aan te spreken.
• Je staat open voor feedback en gebruikt dit om jezelf verder te kunnen ontwikkelen.
• Eerlijkheid, openheid en plezier staan bij jou hoog in het vaandel.
• Je bent een kei in het verbinden van partijen en belangen.
• Middels jouw analytische blik kom je snel tot de kern, weet je zin van onzin te onderscheiden en worden werkprocessen inzichtelijk en slim met elkaar verbonden.

Het programma van het Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt onder andere trainingen op het gebied van vakinhoudelijke, persoonlijke én professionele ontwikkeling. Denk aan coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij vier verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een breed netwerk. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar bij één werkgever over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen. Jouw duurzame toekomst begint hier!

Wil jij meer weten over deze functie?

Neem contact op met Saskia Otterloo, Saskia@nationaalwatertraineeship.nl of bel naar +31 6 342 18 870.

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

 

 

 

 
Ga naar de website van Nationaal Watertraineeship

Other possibilities

werken-bij-Nationaal Watertraineeship
Aanmelden tot en met

Trainee Moderne Overheid / Duurzaam Opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen

Consulting

Nationaal Watertraineeship - Nederland

Ben jij een energieke, leergierige junior met maximaal 1 jaar werkervaring. Sta je te trappelen om te leren, wil je jezelf ontwikkelen, ben je dapper genoeg om daarvoor ook aan jezelf te werken en heb je interesse in het werk van de waterschappen?

Solliciteer dan als trainee Moderne Overheid / Duurzaam opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen. 

De Unie van Waterschappen is de koepelvereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen nationaal en internationaal en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het is een kleine, informele organisatie van zo’n 75 mensen met een passie voor vernieuwen en verbeteren.

De functie

Je wordt onderdeel van het programma Moderne Overheid en lid van het team Duurzaam Opdrachtgeverschap. Dit team helpt de waterschappen in Nederland bij het vertalen van de duurzame ambities en afspraken uit onder andere het Klimaatakkoord naar het werk en de projecten van de waterschappen. Het programma moderne overheid is op haar dossiers (digitale transformatie, financien, benchmark etc.) de belangenbehartiger van alle waterschappen en laat de waterschappen kennis en ervaringen delen door netwerken te organiseren tussen waterschappen op alle niveaus. Een nauwe samenwerking met de collega’s binnen het Uniebureau en de themagroepen, werkgroepen, commissies, bestuur en ledenvergadering binnen de vereniging is hiervoor essentieel. Externe samenwerking met de ministeries, de koepelorganisaties en de maatschappelijke organisaties is ook belangrijk.

Dit ga je doen

Je werkt samen in een team van enkele senior beleids- en bestuursadviseurs aan Duurzaam Opdrachtgeverschap. De precieze invulling is ook afhankelijk van je achtergrond en interesse. Op dit moment ligt de prioriteit bij de ondersteuning van de waterschappen bij de implementatie van strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkomen met impact’.

In dit werk ondersteun en adviseer je het Uniebestuur en de waterschappen. Je wordt opgenomen in een breed intern en extern netwerk. Een dynamische baan voor iemand die de handen uit de mouwen wil steken!

Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde studie op HBO of academisch niveau;
 • Je hebt maximaal 1 jaar werkervaring;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met water en/of duurzaamheid;
 • Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je beschikt over een kritisch en creatief denkvermogen;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, goed in schakelen en prioriteren;
 • Je bent analytisch en je beschikt over (kwantitatieve) onderzoeksvaardigheden;
 • Je kunt goed samenwerken en je legt gemakkelijk contact;
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief;
 • Je hebt interesse in het speelveld van de (Unie van) Waterschappen.

Nationaal Watertraineeship
Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt trainingen op het gebied van persoonlijke én professionele ontwikkeling, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een brede blik. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen.

Meer weten?

Neem contact op met Saskia van Otterloo +31 6 34 21 88 70.

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Trainee Moderne Overheid / Duurzaam Opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen
werken-bij-Nationaal Watertraineeship
Aanmelden tot en met

Trainee Adviseur Waterverdeling

Engineering / Techniek, Consulting

Nationaal Watertraineeship - Nederland

Iedere dag 1 miljard liter drinkwater van topkwaliteit winnen, zuiveren en leveren is een uitdaging van formaat. Vooral als je dat duurzaam wil doen, met oog voor de belangen van mens, natuur en maatschappij. Vitens heeft zichzelf tot doel gesteld om voor 2030 elke druppel duurzaam te maken.

Vitens is een solide publieke organisatie die midden in de samenleving staat. We zoeken actief verbinding met onze klanten, overheden, organisaties, innovatieve partijen en vele anderen die net als wij de urgentie voelen om drinkwater voor de toekomst veilig te stellen. Dat vraagt om een maatschappelijke transitie die een grote uitdaging is voor alle collega’s. Samen hebben we een doel voor ogen dat net zo helder is als het product waar we zo trots op zijn; we willen dat in 2030 elke druppel duurzaam is.

Wat doet een adviseur waterverdeling?

Als adviseur waterverdeling zijn jouw belangrijkste taken:

 • Het vanuit een integraal systeemperspectief ontwikkelen van de waterverdeling van de toekomst in een cluster. Je bepaald de diameters van de transportinfrastructuur, van productielocatie tot aan de woonkernen.
 • Het maken van hydraulisch ontwerpen voor productie locaties (productiecapaciteit, reservoirgrootte en pompsturing).
 • Het analyseren van hydraulische rekenmodellen.
 • Het opstellen van en adviseren van ontwerp criteria van vervanging- en vernieuwingsopgaven in de drinkwaterinfrastructuur.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren bij het aansluiten van grote bedrijven op onze infrastructuur.
 • Het in teamverband innoveren van werkwijzen, methoden en systemen om efficiënter en effectiever te modelleren en scenario’s door te rekenen.

Jouw bijdrage

Als nieuwe adviseur waterverdeling bij Vitens is het belangrijk dat je zowel inhoudelijke kennis als uitstekende soft skills bezit voor de verbindende activiteiten.

Voor deze functie is het van groot belang dat je netwerkanalyses uitvoert en op basis hiervan (on)gevraagd adviezen geeft over de opbouw en inrichting van het drinkwatersysteem om te voldoen aan wet- en regelgeving en/of beleid. Hiervoor weet je een veelheid aan data samen te brengen en te vertalen tot bruikbare informatie in adviezen voor besluitvorming op tactisch niveau.

Je bent in staat om vanuit systeemniveau oplossingen te bieden op component niveau. Je handelt vanuit overzicht en weet jouw adviezen duidelijk te verwoorden en toe lichten aan jouw klanten in het proces. Daarnaast heb je kennis van netwerkmodellering en weet tactische- en strategische modellen in te richten. Je hebt affiniteit met de drinkwaterinfrastructuur en hydraulica. Je beschikt over zelfstartend vermogen en weet binnen projectteams de gevraagde input tijdig en van het gevraagde kwaliteitsniveau te leveren.

Jouw team 

Als adviseur waterverdeling werk je in één van de drie Asset Management Teams. Het zijn teams met diverse taken en rollen. Samen met 15 collega’s zorgen de teams voor een duurzaam ingepaste drinkwater infrastructuur, van bron tot tap, voor nu én op de lange termijn, in nauwe samenwerking met onze stakeholders.

Andere functie-eisen:

 • Je werkt aantoonbaar op HBO-niveau verkregen via een afgeronde technische opleiding met drinkwateraffiniteit of op basis van meerjarige werkervaring;
 • Je hebt affiniteit met het ontrafelen en oplossen van complexe vraagstukken (puzzelen);
 • Je hebt ervaring met het werken in projectteams;
 • je bent doel- en resultaatgericht;
 • je weet vanuit een integraal perspectief naar vraagstukken te kijken en anderen bij de te maken oplossing te betrekken;
 • je beheerst de Nederlandse taal en Engelse taal minimaal op niveau B2.

Vitens maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een pre-employment screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.  

Het programma van het Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Je ontvangt onder andere trainingen op het gebied van vakinhoudelijke, persoonlijke én professionele ontwikkeling. Denk aan coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werk je aan multidisciplinaire projecten bij vier verschillende organisaties in de sector. Zo krijg je inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkel je een breed netwerk. Tijdens het traineeship leer je zowel de watersector als jezelf goed kennen. Daardoor beschik je na twee jaar bij één werkgever over alle benodigde vaardigheden en inzichten om aan ‘het echte werk’ te beginnen. Jouw duurzame toekomst begint hier!

Wil jij meer weten over deze functie?

Neem contact op met Bart van de Ven, Bart@nationaalwatertraineeship.nl of bel naar +31 6 342 18 869

 

Solliciteren doe je doormiddel van het versturen van je CV, diploma, cijferlijst, motivatie en een foto van jezelf naar info@nationaalwatertraineeship.nl

Trainee Adviseur Waterverdeling
werken-bij-Nationaal Watertraineeship
Aanmelden tot en met

Trainee Hoogwaterbeschermingsprogramma

Consulting

Nationaal Watertraineeship - Heerhugowaard

Ben je enthousiast, pro-actief, resultaatgericht, en heb je affiniteit met waterveiligheidsvraagstukken? Word dan trainee Hoogwaterbeschermingsprogramma bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier!

Trainee Hoogwaterbeschermingsprogramma