Overslaan en naar de inhoud gaan

ENERGIETRAINEE - HEEL NEDERLAND

Richting(en): Engineering / Techniek |
Niveau: HBO & WO
Locatie: Nederland
Vooraanmelden
Vooraanmelden
Vooraanmelden

ENERGIETRAINEE - HEEL NEDERLAND

Wil jij je inzetten voor een duurzamer Nederland en een bijdrage leveren aan de energietransitie? En ben je gedreven om jezelf persoonlijk te ontwikkelen? Meld je dan nu aan voor het Nationaal Energietraineeship en maak het verschil!

TRAINEESHIP

Nederland staat voor een enorme opgave. In 2050 moet de broeikasgasuitstoot teruggedrongen zijn met 95% ten opzichte van 1990. Nederland gaat daarom werken aan de verduurzaming van het elektriciteitssysteem en de gebouwde omgeving waarin aardgas geen rol meer speelt, een klimaatneutrale en concurrerende industrie, emissieloze mobiliteit en een klimaatneutrale landbouw. De energietransitie is complex en er zijn veel verschillende organisaties bij betrokken.

Er is behoefte aan een integrale aanpak. Daarom selecteert en ontwikkelt het Nationaal Energietraineeship voor en samen met de markt een hecht netwerk van jonge professionals die over grenzen van organisaties heen kunnen kijken. Onze trainees gaan onder andere aan de slag bij netbeheerders, energieproducenten, gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus, woningbouwcorporaties en de industrie. Gedurende een periode van twee jaar werk je als trainee vier dagen per week bij één van de deelnemende organisaties. De vijfde dag is de traineedag. Dan volg je trainingen, coaching en intervisie gericht op persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast leer je integraal samen te werken met andere trainees in projecten bij één van de deelnemende organisaties.

FUNCTIE-EISEN

Om deel te kunnen nemen aan het Nationaal Energietraineeship is het van belang dat je een HBO- of WO-opleiding hebt afgerond. Denk hierbij aan technische studies als Elektrotechniek, Energy Science of Sustainable Energy Technology. De energietransitie heeft ook raakvlakken met studies als Milieukunde, Planologie, Bestuurskunde, Rechten en zelfs Gedragswetenschappen. Kennis van én affiniteit met de energietransitie is hierbij essentieel.
Wil jij ook aan de slag als energietrainee?

NATIONAAL ENERGIETRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Energietraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten binnen de energietransitie. Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende energieprojecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Energietraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke functie kan vervullen binnen het werkveld van de energietransitie. Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is voor deze integrale aanpak.
Enthousiast geworden? Dan nodigen wij je hierbij uit om te reageren door een cv (incl pasfoto) en jouw motivatie te sturen. We nemen dan snel contact met je op.

Vooraanmelden

Other possibilities

werken-bij-Nationaal Energietraineeship
Aanmelden tot en met

Trainee Circulaire Industrie - M/V, Heel Nederland

Engineering / Techniek

Nationaal Energietraineeship - Nederland

In 2050 wil de Nederlandse industrie circulair zijn en vrijwel geen broeikasgas meer uitstoten. De fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook producent van energie. Er zijn innovaties nodig om dit te realiseren. Een enorme opgave waarvoor het Nationaal Energietraineeship namens de Industrie, jonge talenten zoekt. Al in 2030 moet de industrie minder COuitstoten, dat is een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid. Onze industrie wil uitgroeien tot de meest CO2-efficiënte industrie in Europa en wel op een manier die de internationale concurrentiepositie niet in gevaar brengt.

Heb je in je studie relevante kennis opgedaan die kan leiden tot een slimme en schone industrie? Wil je een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen en herken je jezelf in onderstaande punten? Meld je dan aan als Energietrainee.

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond bijvoorbeeld in de richting Procestechnologie, Meet- en Regeltechniek, Scheikunde, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde
 • Je wilt bijdragen aan actuele verduurzamingsproblematiek en aan de slag met innovatieve oplossingen voor de Industrie
 • Je wilt jezelf verder ontwikkelen en zoekt een fantastische start van je carrière
 • Je hebt (aantoonbare) affiniteit met de klimaat- en energietransitie
Trainee Circulaire Industrie - M/V, Heel Nederland
werken-bij-Nationaal Energietraineeship
Aanmelden tot en met

TRAINEE ENERGIE EN KLIMAATTRANSITIE VOOR GEMEENTEN

Engineering / Techniek

Nationaal Energietraineeship - Nederland

Wil jij bijdragen aan de energietransitie op regionaal niveau? Op dit moment werken gemeenten samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES) en aan de Transitievisie Warmte. Ze moeten belangrijke keuzes maken over de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. De RES is een belangrijk proces om de noodzakelijk samenwerking tussen alle betrokken partijen te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die hieruit voort gaan komen.

Gemeenten hebben hierbij behoefte aan ondersteuning van jonge talentvolle en gemotiveerde trainees. Herken je jezelf in onderstaande punten? Meld je dan aan!

 • Je hebt een bachelor Bestuurskunde of een vergelijkbare studie als basis, idealiter aangevuld met een master in de richting van Klimaat, Energie of Duurzaamheid.
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en bestuurlijke processen en wilt aan de slag bij een gemeente.
 • Je bent ambitieus en wilt jezelf ontwikkelen en zoekt een fantastische start van je carrière
 • Je hebt tijdens je studie ervaring opgedaan met ruimtelijke inpassingsvraagstukken van wind/zon/biomassa/warmte netten, het creëren van draagvlak etc.
TRAINEE ENERGIE EN KLIMAATTRANSITIE VOOR GEMEENTEN
werken-bij-Nationaal Energietraineeship
Aanmelden tot en met

JUNIOR ANALIST

Engineering / Techniek, Data Analyse

Nationaal Energietraineeship - Nederland

De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk is zij verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. De opgave is te transformeren naar een duurzame industrie, die een brede maatschappelijke welvaart levert. De missie van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie en Industrie (TKI E&I) is samen met haar partners een duurzame industrie te realiseren die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Met een portfolio van ruim honderd projecten wordt de Nederlandse procesindustrie langzamerhand een bakermat voor innovatie en toepassing daarvan. Specifiek gericht op het onderwerp Waterstof is GroenvermogenNL opgericht. Ze faciliteert investeringen in demonstratie- en opschalingsprojecten voor klimaatneutrale waterstof om zo te komen tot substantiële én snelle waterstoftprojecten in Nederland.

 

DE FUNCTIE/ROL

Ter versterking en ondersteuning van beide organisaties zijn we op zoek naar een jong en gedreven talent. 50% van je tijd zul je gaan werken voor de TKI E&I en de andere helft werk je voor GroenvermogenNL. Wat ga je dan zoals doen?

 • Je verzamelt, onderzoekt, evalueert, en verwerkt relevante informatie over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de programma. Je maakt voortgangrapportages en informeert alle betrokkenen(intern en extern).
 • Je zorgt ervoor dat kennis van nieuw opgedane inzichten en ontwikkelingen verspreid wordt binnen het netwerk.
 • Je wordt actief in een netwerk van ondernemers, wetenschappers, netwerkorganisaties en beleidsambtenaren en spreekt met diverse bedrijven, van startups en MKB-bedrijven tot multinationals.
 • Je draagt bij aan kennis- en matchmakingsevents waar innovatoren elkaar ontmoeten en de meest relevante kennis en inzichten worden gedeeld.

PROFIEL

De beoogde insteek is ‘learning by doing’. Je ontwikkelt je tot verbindende schakel tussen de account- en  programmamanagers, voor monitoring en bijstellen van het innovatieprogramma. Daarnaast word je aanspreekpunt op het gebied van rapportages en kennisverspreiding. Enthousiast geworden? Herken je jezelf in onderstaande punten? Meld je dan aan.

 • Je hebt een (bèta) bachelor opleiding afgerond bijvoorbeeld in de richting van natuurwetenschappen of  techniek, idealiter aangevuld met een master gericht op innovatiemanagement of bestuurswetenschappen en maximaal twee jaar werkervaring;
 • Je hebt (aantoonbare) affiniteit met de klimaat- en energietransitie.
 • Je bent geïnteresseerd in de Procesindustrie.
 • Je leert snel en in staat zelfstandig te werken in een complex speelveld van partijen en belangen.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid voor de invulling van je rol.

NATIONAAL ENERGIETRAINEESHIP

Deze functie is onderdeel van het opleidingsprogramma van het Nationaal Energietraineeship. Daarnaast krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling, volg je gastcolleges van top-experts uit het werkveld en ga je op excursie naar aansprekende projecten binnen de energietransitie. Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende energieprojecten bij minimaal vier verschillende organisaties. Je wordt tijdens deze 2 jaar intensief begeleid door een van onze Talentmanagers.
Dit Energietraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke functie kan vervullen binnen het werkveld van de energietransitie. Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is voor deze integrale aanpak.
Enthousiast geworden? Dan nodigen wij je hierbij uit om te reageren door een cv (incl pasfoto) en jouw motivatie te sturen. We nemen dan snel contact met je op.

JUNIOR ANALIST