Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

9.4 Waarden van z vinden

In enkele gevallen is het nodig om de waarde van z vast te stellen gegeven een bepaalde kans. Hier wordt de notatie zA gebruikt om de waarde van z aan te geven op zo’n wijze dat het gebied aan de rechterkant hiervan onder de standaard normale curve A is. Oftewel, zA is een waarde van een standaard normaal verdeelde variabele op zo’n wijze dat

 

 

De onderstaande figuur geeft dit aan.

 

 

Om zA voor elke willekeurige waarde van A vinden dient de tabel van de normale kansverdeling omgekeerd gebruikt te worden. Om dit te kunnen doen moet men een kans specificeren en de corresponderende z-waarde vaststellen. Bijvoorbeeld de waarde z0.025. Door het format van de tabel (standaard normaal) moet men eerst het gebied tussen 0 en z0.025 vaststellen. Dit is gelijk aan . (aangegeven in 4 decimalen, daar de waarden in de tabel tevens in 4 decimalen weergegeven zijn). Ze z-waarde uit de tabel corresponderend met een kans van 0,4750 is 1,96. Met andere woorden, z0.025 = 1,96 en dat houdt in dat P(Z > 1,96) = 0,025.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Risk
Het Risk Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als Trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een kwantitatieve achtergrond die hun analytische vaardigheden willen toepassen in het gebied...
09-04-2017
Deadline
10 dgn