Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

9.2 Normale verdeling

De normale verdeling is de belangrijkste van de kans verdelingen door de cruciale rol die deze vervult in het universum van de statistiek.

De kansdichtheidsfunctie van een normaal verdeelde variabele is

 

 

Hier is e = 2,71828 en π= 3,14159

De onderstaande figuur geeft een normale verdeling weer. Wat opvalt is dat de curve symmetrisch is door het midden (gemiddelde μ) en de verdeelde variabele ligt tussen -∞ en ∞.

 

Bij de normale verdeling spelen twee parameters een grote rol, het gemiddelde μ en de standaarddeviatie s. Als μ groter wordt, verschuift de gehele curve naar rechts en als μ kleiner wordt, verschuift de curve naar links.

Bij de standaarddeviatie gebeurt iets anders bij het vergroten en verkleiner. Als sgroter wordt, naar de breedte van de curve toe en als skleiner wordt, zal de breedte van de curve afnemen.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
3 dgn