Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

5.3 Spreidingsmaten

Deze maten hebben als doel om aan te geven in welke mate de waarden van een verdeling of steekproef uiteenlopen en zijn alleen van toepassing op kwantitatieve interval en ratio variabelen. De meest gebruikte spreidingsmaten zijn het bereik, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt. Het bereik is niets anders dan het verschil tussen de grootste waarde en de kleinste waarde. Soms is het bereik oneindig en dus onbruikbaar.
De standaarddeviatie is al gegeven in hoofdstuk 3. De variatiecoëfficiënt van een verzameling waarden is de standaarddeviatie van de waarden gedeeld door hun gemiddelde:

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
Vandaag