Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

5.2 Locatiematen

Locatiematen geven informatie over de locatie van het centrum van de verdeling. De belangrijkste locatiematen binnen de beschrijvende statistiek zijn modus, mediaan en gemiddelde. De modus wordt gedefinieerd als de waarde (of waarden) die het meeste voorkomt. De mediaan wordt berekend door alle waarden op volgorde te zetten (van laag naar hoog of van hoog naar laag). De waarde in het midden is de mediaan. Het gemiddelde wordt simpelweg berekend door de waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal waarden.

Voorbeeld 5a

Een steekproef bestaande uit 10 jongeren wordt gevraagd hoeveel uur per week ze computerspelletjes spelen. De resultaten staan in de tabel hieronder.

0 7 12 5 33 14 8 0 9 22

Het gemiddelde wordt als volgt berekend:

De mediaan vindt men als men de waarden op volgorde zet van hoog naar laag:

0 0 5 7 8 9 12 14 22 33

De mediaan ligt dan tussen de 5de en 6de waarde, te weten 8 en 9, en daarom is de mediaan gelijk aan 8,5.

De modus is 0, want dit is de enige waarde die meer dan een keer voorkomt.

Het is van belang om te weten welke locatiematen van toepassing zijn op de verschillende categorieën variabelen. Op nominale variabelen is alleen de modus van toepassing. De modus en mediaan spelen een rol bij ordinale variabelen. Zowel modus, als mediaan, als gemiddelde zijn van toepassing op interval en ratio variabelen.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
Vandaag