Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

4.1 Theorema van Chebyshev

Voordat men het theorema van Chebyshev kan uitleggen moet men bekend zijn met een aantal regels omtrent de relatie tussen het gemiddelde en de standaarddeviatie. Er zijn drie regels die gelden wanneer een vorm van het histogram een bel betreft:

 

  1. Ongeveer 68% van alle waarden valt binnen 1 standaarddeviatie van het gemiddelde.
  2. Ongeveer 95% van alle waarden valt binnen 2 standaarddeviaties van het gemiddelde.
  3. Ongeveer 99,7% van alle waarden valt binnen 3 standaarddeviaties van het gemiddelde.

 

Figuur 4a. Belvormig histogram (bron: www.masstutor.net)

 

Als men het bovenstaande beschouwd kan men een meer algemene interpretatie van de standaarddeviatie toepassen, te weten het theorema van Chebyshev:

Het percentage waarden in elke steekproef dat ligt binnen k standaarddeviaties van het gemiddelde is tenminste

 

voor
 

Als k bijvoorbeeld 3 is, dan is volgens het theorema van Chebyshev tenminste 89% ( ) van de waarden binnen 3 standaarddeviaties van het gemiddelde liggen. Dit theorema is toepasbaar op iedere soort kansverdeling.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
Vandaag