Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

2.3 Kansverdeling

Een kansverdeling is een tabel, formule of grafiek die de waarden van een stochastische variabele en de kans corresponderend met deze waarden beschrijft. Deze kansverdeling is van belang voor de statistische analyse die men wil uitvoeren en de kansverdeling wordt opgevat als een model voor de werkelijke verdeling, daar de werkelijke verdeling immers onbekend is. Het is de bedoeling van de statistische analyse om uitspraken te doen over de parameter(s) die de theoretische kansverdeling bepalen. Er bestaan verschillende vormen van uitspraken over parameters. Het kan (1) een schatting van een parameter betreffen, (2) gaan om het toetsen van een hypothese over een parameter of (3) het bepalen van een betrouwbaarheidsinterval voor de parameter.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
3 dgn