Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

2.1 Populaties en de aselecte steekproef

In de statistiek is een populatie een ten aanzien van bepaalde aspecten homogene verzameling van objecten waarop het onderzoek zich richt2. Als voorbeeld in dit hoofdstuk zullen in dit hoofdstuk schroeven worden genomen. De populatie bestaat dan uit het aantal schroeven dat een fabriek per kwartaal produceert. Ieder kwartaal zal de machine die de schroeven produceert opnieuw worden afgesteld om zo de gemiddelde, standaard lengte van iedere geproduceerde schroef te waarborgen. Als men de gemiddelde lengte van de schroeven wil onderzoeken gaat men uiteraard niet iedere schroef individueel onderzoeken. Dit zou immers veel te veel tijd kosten. In plaats daarvan doet men een steekproef en dit is tevens de term voor het aantal te onderzoeken schroeven. Belangrijk hierbij is dat deze steekproef aselect is en dat houdt in dat iedere schroef die in een kwartaal wordt geproduceerd evenveel kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Als gevolg zal iedere steekproef andere resultaten opleveren en door middel van de kansrekening kan men hier uitspraken over doen. (Let op! Uitspraken zijn geen conclusies!)

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
Vandaag