Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

10.3 F-verdeling

De kansdichtheidsfunctie van een F-verdeling is als volgt:

met

waar F een waarde heeft tussen de 0 en ∞ en v1 en v2 staan voor het aantal vrijheidsgraden. De onderstaande figuur geeft deze kansdichtheidsfunctie aan. De vorm van de curve wordt bepaald door de getallen van beide vrijheidsgraden.

Figuur 10f. F-verdeling

Men definieert als de waarde van F met ?1 en ?2 vrijheidgraden waar het gebeid rechtsonder de curve gelijk is aan A. Kortom,

 

 

Doordat, net als bij de X2-verdeling, de F variabele alleen maar positieve waarden kan hebben, F definieert men als een variabele waarvan het gebied aan de rechterkant gelijk is aan A. In de onderstaande figuur is dit uitgebeeld.

Figuur 10g. FA en F1-A

De tabellen in Appendix A4 geven de waarden weer van FA,v1,v2 voor A = 0,05, A=0,025 en A=0,01. De waarden van F1-A,v1,v2 zijn hier niet gegeven. Die zijn echter af te leiden van de waarden van FA, v1, v2. Er geldt namelijk

 

 

Om waarden te vinden in de tabellen zoekt men in de bovenste rij naar het aantal vrijheidsgraden v1 en in de meest linkerkolom naar het aantal vrijheidsgraden v2. Waar de getallen uit de bovenste rij en de meest linkerkolom elkaar kruisen, vindt men de waarden die men zoekt. Als men bijvoorbeeld op zoek is naar de waarden behorend bij F0,05,5,7 dan zoket men in de bovenste rij naar vrijheidsgraden en in de meest linkerkolom naar 7 vrijheidsgraden. Kortom, F0,05,5,7 = 3,97 . Draait men de vrijheidsgraden om, v1 = 7 en v2 = 5, dan krijgt men F0,05,7,5 = 4,88.

Is men op zoek naar de waarde corresponderend met v1 = 4 en v2 = 8 en het gebied aan de linkerkant is gelijk aan 0,05 (wat betekent dat het gebied aan de rechterkant gelijk is aan 0,95), dan komt men tot de volgende waarde:

 

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
Vandaag