Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

10.2 X2-verdeling

De kansdichtheidsfunctie van X2 (chi kwadraat) is

 

 

met X2 > 0 , de parameter ?is het aantal vrijheidsgraden dat, net als bij de Student’s t-verdeling, invloed heeft op de vorm van de curve. De waarde van een X2 ligt tussen de 0 en ∞, zoals in de onderstaande figuur te zien is.

 

Figuur 10c. X2-verdeling

In de onderstaande figuur is het effect te zien van een toename in de vrijheidsgraden.

 

De waarde van X2 met v vrijheidsgraden waar het gebied rechts onder de X2-curve gelijk is aan A noteert men als X2A,v. De notatie -X2A,v voor waarden links onder de X2-curve gaat hier niet op, daar X2 altijd groter is dan 0. Indien men het gebied links onder de X2-curve aangeeft met A dan wordt het rechtergedeelte automatisch aangegeven met 1-A. De figuur hieronder geeft dit weer.

 

In Appendix A3 zijn de waarden te vinden die corresponderen met een X2-verdeling. Als men bijvoorbeeld op zoek is naar een X2-verdeling met 8 vrijheidsgraden en het gebied aan de rechterkant van de X2-curve is gelijk aan 0,05, dan zoek men bij 8 vrijheidsgraden in de kolom aan de linkerkant en X20.05 aan de bovenkant. Het nummer dat men dan vindt is 15,5073. Is echter het gedeelte aan de linkerkant onder de X2-curve gelijk aan 0,05 dan is automatisch het rechtergedeelte onder de X2-curve gelijk aan 0,95. Als me in de tabel zoekt naar 8 vrijheidsgraden en X20.95 vindt men het getal 2,73264.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu
Finance
Het Finance Traineeship is een van de richtingen waarin je kunt starten als trainee binnen NN Group. Deze richting is voor studenten met een financiële achtergrond die hun talent willen toepassen in het Finance vakgebied.
30-04-2017
Deadline
3 dgn